vision

Vízia

Sme odvážni vďaka svojim hodnotám, skúsenostiam a vzájomnej dôvere. Silný základ je zárukou otvorenej mysle. Tvoríme synergiu spokojných klientov a kreatívnych, spoločensky zodpovedných autorov.crafts

Remeslo

Zručnosti, schopnosti, skúsenosti a práca s klasickými nástrojmi dovoľuje posúvať bežný nápad do dokonalého výrobku. Tradičnými a kvalitnými prácami, ale s moderným rozmýšľaním, zhmotňujeme svoje vnímanie budúcnosti.material

Materiál

Cítiť energiu, spojenie, možnosti…pri pohľade a dotyku na materiál, ktorý dáva formu našim ideám, vznikajú netušené možnosti. Materiál je inšpiráciou a nositeľom našich odkazov.