THIS IS ME: SS13

„THIS IS ME“ (SS 2012) je o zdolávaní prekážok. Sú to výzvy, ktorými prekvapíme samých seba a ktoré nám dajú vnútornú silu spolu s možnosťou lepšie sa spoznať. Vedomie prežitých skúseností ponuka odvahu, pokoj i pokoru a myseľ sa stáva našou najprirodzenejšou a najsilnejšou ochranou.

Vizualizácia vlastného Ja pomocou kresby stromu je jednou z najjednoduchších foriem čítania svojho „aktuálneho stavu“. Strom sa v tejto kolekcii objavuje ako symbol vyjadrenia, ako médium, cez ktoré sa dostávame do duše jeho autora. Každý model z kolekcie je stromom s vlastnou siluetou a tým robí model ale aj svojho nositeľa jedinečným.