Filozofia

Kreativite sa nedá naučiť. Je to vášeň, je to spôsob vnímania života, je to prístup ktorý nedovolí krátkozrakosť, ľahostajnosť ani čiastkové riešenia. Tiež je to široké pole pre realizáciu nápadov a myšlienok v primárnej podstate ale kreativita prináša aj nové možnosti ako sa pozerať na fungovanie spoločnosti, obchodného segmentu, priemyslu ako takého. KCH vo svojom vnútri funguje a voči externému prostrediu vytvára výsledné produkty tak, aby dokázali priniesť dlhotrvajúcu hodnotu praktickú, vizuálnu, ako aj spoločenskú. Kreatívny prístup nevyhnutnou podmienkou na dosahovanie nielen cieľov projektových, ale hlavne tých dlhodobých, plošných a všeobecne prospešných.

Misia

Tvoríme a prinášame moderné dizajnové riešenia s nápadom pre posilnenie každého prežívaného momentu života. Kreatívnym spôsobom upozorňujeme na detaily v našom okolí a prinášame možnosti podpory a rozvoja kreatívneho priemyslu.
Kvalitná práca tvorí spokojných autorov a prináša šťastných zákazníkov. Rovnako sa dožadujeme stále nových a nových zlepšení a inovácií vo svojom prístupe a zdokonaľovanie techník je neoddeliteľnou súčasťou zvyšovania dokonalosti a posúvania náročnosti zákazníkov s nárokom na to najlepšie pre seba a okolie.

Vízia

Našou víziou je aktívnou tvorbou otvárať diskusiu pre rozvoj dizajnu, architektúry a módy na Slovensku. Chceme prinášať dynamiku, kvalitu a dôvtip našim zákazníkom a celý segment posúvať k vyspelejším kreatívnym a obchodným príležitostiam. Chceme prinášať objektívnu platformu pre účasť každého ambiciózneho a motivovaného predstaviteľa kreatívneho priemyslu. Chceme prepojiť myšlienky, segmenty, úrovne a príležitosti v synergickom prieniku za účelom získať dnes ešte neexistujúce formy sebavyjadrenia.