Dana Kleinert v médiach

Mediálne výstupy o našej práci, články, rozhovory…Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj prostredníctvom médii pomohli zpropagovať slovenský design.